Līdz 30. Septembrim būs jāpārslēdz Jūsu esošais interaktīvās televīzijas pakalpojuma līgums tikai ar SIA Smart TV

Labdien.

Jau trīs gadus ForeverNet sadarbībā ar SIA Smart TV priecē Jūs ar interaktīvās televīzijas pakalpojumu. Ceram, ka mūsu kopīgais pakalpojums atbilst Jūsu prasībām.

Mēs priecāsimies turpināt mūsu sadarbību arī turpmāk. Bet lai ievērotu Latvijas Republikas likumdošanu autortiesību sfērā un tiesību turētāja prasības ir nepieciešams izmainīt juridisko sadarbības pusi.

Turpmāk līgums par interaktīvās televīzijas pakalpojumu ir jānoslēdz pa tiešo ar kompāniju SIA Smart TV.

Līdz 30. Septembrim  būs jāpārslēdz Jūsu esošais interaktīvās televīzijas pakalpojuma līgums tikai ar SIA Smart TV un visi maksājumi būs jāveic uz SIA Smart TV kontu.

Atkārtosimies, izmainīsies tikai juridiskā sadarbības forma un maksājuma rekvizīti par interaktīvās televīzijas pakalpojumiem, pārējie noteikumi paliks nemainīgi.

Ar tehniskiem jautājumiem un ziņojumiem par bojājumiem un citiem jautājumiem par interaktīvās televīzijas pakalpojumu, arī turpmāk variet griezties pie ForeverNet.

Līgumu var pārslēgt pie mums Raiņa 18, Viesīte, Viesītes novads

Neskaidrības lietā zvanīt: 26825196